Dobrodošli na Onlajn kurs o socijalnom uključivanju!

Socijalno uključivanje predstavlja proces koji omogućava da oni koji su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti dobiju mogućnost i sredstva koja su potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu i postizanju životnog standarda i blagostanja koji se smatraju normalnim u društvu u kojem žive. Socijalno uključivanje osigurava veće učešće građana i građanki u donošenju odluka, što utiče na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.

Siromaštvo je višedimenzionalni fenomen koji, pored nedovoljnih prihoda za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, podrazumeva i nemogućnost zapošljavanja, neodgovarajuće stambene uslove i neadekvatan pristup socijalnoj zaštiti, zdravstvenim, obrazovnim i komunalnim uslugama. U ostale ključne aspekte siromaštva spadaju i neostvarivanje prava na zdravu životnu sredinu i prirodna bogatstva, pre svega na čistu vodu i vazduh.

Onlajn kurs o socijalnom uključivanju

  • 6 modula

  • 38 obaveznih lekcija

  • Rečnik pojmova (na nivou modula i na nivou celog kursa)

  • 6 testova znanja + završni test

  • Sertifikat o pohađanju

Modul 1. Siromaštvo i socijalna isključenost i Modul 2: Praćenje siromaštva i socijalne isključenosti

Modul 1 sadrži definicije osnovnih pojmova i koncepata siromaštva i socijalne isključenosti, neke od najčešćih uzroka i posledica siromaštva i socijalne isključenosti, kao i odnos koji postoji između siromaštva i socijalne isključenosti.

Modul 2 bavi se istraživanjima i praćenjem siromaštva i socijalne isključenosti. Posvećen je najpre metodologijama i tehničkim aspektima merenja siromaštva, nakon čega je dat prikaz stanja u Srbiji prema različitim metodologijama, dimenzijama i pokazateljima. U pojedinim aspektima stanje u Srbiji prikazano je u poređenju sa EU i zemljama Zapadnog Balkana koje su kandidati za članstvo u EU.

Modul 3: Politike socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva i Modul 4: Osetljive društvene grupe koje su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

Modul 3 bavi se sektorskim politikama koje su relevantne za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Među njima su obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvene, stambene i druge politike.

Modul 4 bavi se specifičnim karakteristikama i rizicima siromaštva i socijalnog isključivanja sa kojima se suočavaju osetljive društvene grupe. Uvid u položaj osetljivih društvenih grupama dat je na osnovu dostupnih podataka kako bi se dobila približna slika o stanju, vrstama socijalnih rizika, uzrocima tih rizika a na osnovu toga i definisale odgovarajuće mere podrške i zaštite.

Modul 5: Društvene inovacije i Modul 6: Država blagostanja

Modul 5 donosi uvide u eksperimente i inovacije koji se primenjuju kako bi se unapredile metode prevazilaženja siromaštva i socijalne isključenosti.

Modul 6 se bavi širim kontekstom i odlikama države blagostanja, dajući pregled kako se ona razvijala i koji se ključni izazovi pred njom danas nalaze.

Ukoliko želite da započnete sa pohađanjem Onlajn kursa o socijalnom uključivanju molimo Vas da započnete sa registracijom klikom na dugme ispod.